Ròvers

Hola! Nosaltres som els Ròvers tenim entre 17 i 22 anys i el nostre lema és “Servim!”

 

Definició i estructura organitzativa

L’etapa RÒVER és on un grup de joves viu la seva propia realització, fent patent el seu esperit escolta i es proposa esdevenir adult emprant, a l’estil escolta, la llibertat que Déu posa a les seves mans mitjançant el servei a la comunitat i formant part activa de l’Agrupament i del CMS.

El grup en el qual es desenvolupa l’etapa Ròver s’anomena CLAN. Aquest està format per joves de 17 a 22 anys. Si dins d’un Agrupament hi ha diversos clans, el seu conjunt s’anomena UNITAT.

El monitor/a de Ròvers s’anomenarà CONSELLER/A, perquè és sobretot orientador/a del progrés individual i de grup.

Valors i Principis

La manera pròpia del Ròver de viure els PRINCIPIS ESCOLTES DEL CMS és fent una experiència de servei i mantenint un progres individual de maduració de la persona.

 • Els objectius a mantenir durant tota l’etapa són:
 • Esdevenir persones adultes, ajudar i comunicar experiències en grup.
 • Escollir un servei en plena llibertat i dur-lo a terme amb responsabilitat fins al final.
 • Llançar-se a la vida a servir amb uns criteris cristians i escoltes.

El lema dels Ròvers és SERVIM!

El Progrés

El progrés que aquí consta és, sobretot, el progrés de Clan que suposa un suport al progrés personal marcat pels objectius.

Primera etapa: Novells
Objectius:
 • Integració, confiança i acceptació entre els membres del Clan.
 • Aprofundir en l’esperit/essència Ròver.
 • Informar-se i conèixer el món del servei per a després poder-lo dur a terme amb eficàcia.
 • Clarificació de les pròpies idees i ideals.
Segona etapa: Companys
Objectius:
 • Execució del compromís personal i de Clan.
 • Obtenir experiència concreta i continuada en el servei.
 • Arribar a la formulació, per part del/la Ròver, d’un projecte personal de vida.
Les revisions del progrés

Es revisa el treball de grup i de les persones en tots els àmbits i aspectes en què es desenvolupa la seva activitat. Un cop l’any, com a mínim, cal fer una revisió del progrés del moment del Clan Ròver, de cadascun dels seus integrants i del funcionament intern del Clan.