Ràngers i Guies

PROGRAMACIÓ 3r TRIMESTRE CALAIX-DE-SASTRE-3r-trimestre

Hola! Nosaltres som els Ràngers i les Guies i tenim entre 12 i 13 anys, el nostre lema és “Sempre a punt !”

Definició i estructura organitzativa

L’etapa de RÀNGERS/GUIES és on hom treballa amb nois i noies preadolescents mitjançant la convivència. El mètode de formació està basat en l’esperit escolta: pedagogia de l’acció, descoberta de si mateix i dels altres, per tal de realitzar amb més responsabilitat la promesa escolta en l’etapa de Pioners/ Caravel·les.

La unitat de Ràngers/Guies s’anomena TROPA. Aquesta està formada per nois i noies de 12 a 13 anys així com del propi KRAAL DE TROPA. La Tropa es subdivideix en grups per fer més operatiu i factible el treball. Cadascun d’aquests grups rep el nom de PATRULLA, al capdavant de les quals hi ha un/a PILOT per a cada operació amb funció coordinadora. La patrulla es reuneix periòdicament. El càrrec de pilot és valorat per tota la Tropa. La responsabilitat del bon funcionament de la Tropa és compartida pel Kraal de Tropa, i coordinada i assumida pel CAP DE TROPA.

El LLIBRE D’OR és on es recull tota la història de la Tropa, és a dir, les operacions i el seu desenvolupament, les conclusions dels diferents consells, així com altres activitats portades a terme per la Tropa.

Valors i Principis

Els valors del Rànger/Guia són:

 • Companyonia.
 • Crítica constructiva.
 • Servei.
 • Responsabilitat.
 • Treball.

Els objectius de l’etapa Rànger/Guia són:

 • Descobrir-se a si mateix/a.
 • Descobrir els altres.
 • Descobrir el món.
 • Descobrir Déu.

Els principis d’aquesta etapa són:

 • Tots som germans/es.
 • Som dignes de confiança.
 • Jesús és el meu amic.
 • El gran ajuda el petit.

El lema del Rànger/Guia és: SEMPRE A PUNT!

El Progrés

S’expressa de la següent manera:

Investidura

El noi/a admès/a a la Tropa després d’un període d’admissió que serà d’un trimestre. Després del primer consell de reflexió, realitza la investidura, en el transcurs de la qual rep els símbols de la Tropa, que són:

 • La camisa.
 • El fulard.
 • El cercle de progrés.
 • Els distintius de l’Agrupament.

La maduració en el progrés personal es reflecteix en l’obtenció dels següents tres estels:

ESTEL D’OPERACIÓ: (Estel blanc sobre fons negre)

Serà concedit quan s’hauran dut a terme dues operacions de forma satisfactòria.

ESTEL DE PILOT I TÈCNIC: (Estel vermell sobre fons blanc)

Serà concedit quan en dues operacions s’hauran realitzat satisfactòriament aquestes dues funcions.

ESTEL D’ESTIL RÀNGER/GUIA: (Estel negre sobre fons vermell)

L’estel d’estil Rànger/Guia serà sempre l’últim, correspon a una valoració per part del Kraal de la manera d’actuar i si reflecteix o no l’estil Rànger/Guia. L’obtenció d’aquest estel i la superació del consell de pas de branca suposa el pas a la Unitat de Pioners/ Caravel·les. En general es valora el nivell assolit en la pràctica i objectius de l’etapa.

L’operació

L’operació és l’activitat per excel·lència de la Tropa: és una aventura compartida que exigeix compromís i treball. L’operació és escollida entre tots els membres de la Tropa adaptant-se a les necessitats del grup.

Durant l’operació es realitzen els consells de la carta i d’expedició. Al final de l’operació es tindrà el consell de reflexió i el Boom.

Els tallers fonamenten i tenen el seu origen en l’activitat i el treball que la Tropa es proposa realitzar durant l’operació. Cadascun dels components de la Tropa ha d’escollir un dels tallers que integren l’operació per tal d’enriquir als altres amb les seves habilitats o d’aprendre noves tècniques. Els diferents tallers són coordinats per diferents tècnics que són els responsables d’organitzar, dirigir i orientar el treball del seu taller.

El càrrec de tècnic no ultrapassarà la durada d’una operació. És valorat per tota la Tropa. Els càrrecs de pilot i de tècnic poden ser compatibles.
El Boom o la festa de la Tropa és el moment on se celebren els esforços realitzats durant tota l’operació. El Boom és organitzat per la mateixa Tropa.