Llops i Daines

PROGRAMACIÓ 3r TRIMESTRE CAPSA LLOPS 3r trim

Hola! Nosaltres som els Llops i les Daines i tenim entre 10 i 11 anys! El nostre lema és “Tant com puc!”

Definició i estructura organitzativa

L’etapa de LLOPS/DAINES és on l’infant descobreix les actituds i valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció. La unitat de llops/daines és l’ESTOL. Aquest està format per nens i nenes de 10 a 11 anys així com el propi KRAAL DE L’ESTOL.

L’Estol es subdivideix en grups de sis llops/daines. Cadascun d’aquests grups rep el nom de SISENA, al capdavant de les quals hi ha un/a SISENER/A. La responsabilitat del bon funcionament de l’Estol és compartida pel Kraal de l’Estol, i coordinada i assumida pel CAP DE L’ESTOL o VELL LLOP.

El CONSELL DE ROCA és la reunió dels llops/daines i el Kraal d’unitat per a reflexionar sobre la vida de l’Estol i prendre decisions, revisant de manera especial la vivència de la llei, les Màximes, la Bona Acció diària i valorar el progrés dels Llops/ Daines.

Valors i Principis

Les màximes del Llop/Daina són:

 • El Llop/Daina obeeix el Kraal de monitors/es.
 • El Llop/Daina pensa primer en els altres.
 • El Llop/Daina obre els ulls i les orelles.
 • El Llop/Daina és alegre i somrient.
 • El Llop/Daina és net/a i endreçat/da.
 • El Llop/Daina diu sempre la veritat.

El lema del Llop/Daina és: TANT COM PUC! La Bona Obra és la manera d’iniciar al Llop/Daina en l’actitud de servei de l’escolta.

El Progrés

Primer any

Durant el primer any el Llop/Daina viu les següents etapes dins del seu progrés escolta.

Admissió

Correspon als tres primers mesos. Durant aquest període l’infant conviu amb els seus nous companys i estudia la seva inserció a l’Estol.
Al/la candidat/a se li demana que manifesti voluntat d’integrarse en el grup i un progressiu coneixement i interès pel que fa i viu l’Estol. Superant el Consell de Roca es guanya la camisa.

Promesa

Durant el primer any a l’Estol el/la nen/a ha de superar les tècniques pròpies de l’etapa, al mateix temps que assolir actituds d’acceptació:

 • Responsabilitat personal.
 • Il·lusió.
 • Participació activa i alegre.
 • Respecte.
 • Neteja.
 • Coneixement de les màximes.
 • Identificació entre l’estil de vida de l’Estol i la pròpia vida.

Passat aquest període realitza la promesa del Llop/Daina i al mateix temps se li imposa el fulard i el Cap de Llop.

Segon Any

Durant el segon any l’escolta desenvolupa els següents processos dins del progrés escolta.

Primer Estel

S’assoleix en acabar els tres primers mesos del segon any d’estada a l’Estol. A més de superar les tècniques pròpies de l’etapa (cosa que quedarà reflectida en el carnet de tècniques), se li demana les següents actituds:

 • Obediència.
 • Responsabilitat per les coses de l’Estol.
 • Capacitat de servei.
 • Coneixement de Baden Powell, història de l’escoltisme, models de vida i del CMS.

El símbol que representa la superació de l’etapa és el primer estel.

Segon Estel

S’assoleix als sis mesos d’iniciar el segon any d’estada a l’Estol. A més de superar les tècniques pròpies de l’etapa, se li demana les següents actituds:

 • Responsabilitat.
 • Animació en la vida de l’Estol.
 • Capacitat d’iniciativa.
 • Esforç.

Quan l’escolta ha assolit tots aquests progressos pot obtar al pas a la branca de Ràngers i Guies.

El pas a Ràngers/Guies suposa haver superat tot el progrés de cadascuna de les etapes anteriors i, a més, haver aconseguit en l’últim període del segon any el Diploma d’Animació i Responsabilitat. Aquest diploma suposa la superació de les tècniques específiques, des de l’assoliment del Segon Estel, dedicades a la resta de l’Estol.