Castors i Llúdrigues

Hola! Nosaltres som els Castors i les Llúdrigues i tenim entre 8 i 9 anys. Som els més petits de l’Agrupament i el nostre lema és “Riu amunt!”

Definició i estructura organitzativa

L’etapa de CASTORS/LLÚDRIGUES és l’etapa d’iniciació a l’estil de vida escolta, durant la qual l’infant intueix i comença a descobrir les actituds i els valors propis de l’escoltisme a través del joc i de l’acció.

La unitat de Castors/Llúdrigues és la CAMADA. Aquesta està formada per nens i nenes de 8 a 10 anys així com el propi Kraal de Camada. La Camada es subdivideix en grups. Cada un d’aquests grups rep el nom de COLLA. Les Colles són rotatives (trimestralment) i serveixen per organitzar activitats puntuals: petits treballs i jocs. La responsabilitat del bon funcionament de la Camada és compartida pel Kraal de branca i coordinada i assumida pel Cap de branca.

Valors i Principis

Els objectius generals d’aquesta etapa són:

  • Integrar-se a la Camada com a símil de la vida en grup.
  • Participar en les activitats, especialment els jocs.
  • Iniciar-se a l’estil de vida escolta.
  • Conèixer Jesús com un amic.

Aquests objectius basats en l’escoltisme, la integració i Jesús impliquen un treball marcat per uns criteris que tendeixen a les següents finalitats:

Escoltisme

– Conèixer l’Agrupament, el CMS i Baden Powell.
– Aprendre les contrasenyes i portar-les a terme.
– Respectar la natura i prendre consciència de formarne part.

Integració

– Treballar en colles.
– Aprendre a respectar.
– Tenir consciència de formar part d’un grup.

Les contrasenyes són una aproximació dels objectius de la branca als nens i nenes. Les contrasenyes dels Castors/ Llúdrigues són les següents:

  • Sóc Castor/Llúdriga: Sempre estic content/a
  • Sóc Castor/Llúdriga: M’agrada jugar bé
  • Sóc Castor/Llúdriga: Tinc molts amics i amigues
  • Sóc Castor/Llúdriga: M’agrada aprendre

El Progrés

El primer és l’entrada a l’agrupament on rebem el mocador de jocs de castors, de color taronja on hi ha dibuixat un castor i una llúdriga.

El segon pas és l’admissió , que és quant desprès de 3 mesos, als campaments d’hivern,  a la camada es rep la camisa de color lila.

El tercer pas és la promesa i es fa als campaments d’estiu i es rep l’escut per la camisa on hi ha un castor dibuixat i una llúdriga.

El quart pas és el lema “riu amunt” al arribar als Campaments d’hivern del segon any ja el pot rebre.

El cinquè pas és el pas a la branca de Llops i Daines, que es fa als campaments d’estiu.

Per poder seguir el procés i passar de branca hem d’haver assolit una sèrie de principis que ens ajuden a seguir el progrés correctament.